Saturday, February 26, 2011

Ikhtilat Oh Ikhtilat

Hari ini Kelab Remaja Ukhuwah Cwng. Kota Belud mengadakan program Qiammulail kali pertama bagi tahun 2011. Hari ini juga AJK KRU meminta ana untuk menyampaikan kuliah maghrib bagi program Qiam yang bertajuk IKHTILAT. Oh, isu ikhtilat isu yang memang hanggat diperkatakan sejak ana berada di kampus lagi. Isu yang sering juga bermain dikalangan penggerak-penggerak badan dakwah. Ana bawakan artikel yang mengupas makna Ikhtilat. Semoga ia bisa difahami.


Pergaulan antara lelaki dan wanita “ikhtilat”: Apa sempadannya?


Realiti hari ini menyaksikan manusia lelaki dan wanita telah bolos daripada pegangan agamanya sebagaimana bolosnya anak panah dari busarnya. Sifat, sikap, adab dan disiplin pergaulan jauh sekali daripada ajaran Islam.


Dalam fenomena seperti ini perkataan ikhtilat “pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi” tentu sekali menjadi persoalan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan keutuhan agama. Oleh kerana itu ulama-ulama Islam satu masa dahulu secara tegas menghukumkan masalah ikhtilat di sekolah, di pasar dan di mana-mana tempat adalah haram. Wanita lslam pula dididik agar mengutamakan rumah daripada pekerjaan. Oleh kerana itu isu wanita bekerja dan apatah lagi berpolitik adalah satu isu yang ditegah pada satu masa dahulu. Sejajar dengan Firman Allah yang bermaksud: “Dan tetaplah kamu di rumah-rumah kamu.”

Apakah ikhtilat itu haram?


Fiqh semasa pada kali ini akan menghuraikan hukum pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam berbagai sempena dari segi dalil, skop perbincangan dan batas-batas pergaulan. Contohnya wanita di tempat kerja, di pasar, di pentas dan bergelut di bidang politik. Adakah ia harus melakukan kerja-kerja yang seperti itu padahal dia terpaksa bergaul, bercakap dan bersemuka dengan bukan muhram dan bukan kaum sejenis mereka. Fenomena seperti ini diistilahkan oleh ulama kini sebagai: “ikhtilat”.
Oleh itu untuk menghurai persoalan ini kita perlu terlebih dahulu menghurai perkataan ikthilat dari segi bahasa dan syariat.

Dari segi bahasa, ikhtilat bererti:

meramukan, menggaul sesuatu dengan sesuatu yang lain yakni mencampurkannya.
Istilah syariat yang dimaksudkan dalam perbahasan ini ialah:
Percampuran wanita dengan lelaki iaitu perkumpulan mereka pada satu tempat, sama ada dalam bentuk kumpulan atau bersendirian.
Percampuran di satu tempat selalunya menyebabkan mereka bertemu antara satu sama lain, berpandangan dan bertegur sapa.


Apa hukum ikhtilat dalam konteks yang seperti? Ikhtilat seperti yang dijelaskan pada asalnya adakah haram atau halal?

Untuk mengetahui jawapan, kita utarakan pertanyaan berikut:
Adakah wanita sepenuhnya seperti lelaki dalam bercampur dengan lelaki ajnabi? Yakni adakah percampuran mereka dengan lelaki sama dengan percampuran lelaki dengan lelaki, tanpa ada perbezaan?

Jawapannya ialah; Tidak, secara pastinya tidak. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa pergaulan wanita dengan lelaki sama dengan pergaulan lelaki dengan lelaki. Kerana asasnya pergaulan lelaki sesama lelaki adalah harus, tetapi pergaulan lelaki dengan wanita tidak begitu. Maka kalau itu asasnya, pergaulan lelaki dan wanita adalah haram, bukan harus.
Setelah kita mengetahui asal hukum pergaulan antara leiaki dan perempuan adalah haram, maka la adalah suatu perkara yang wajib dihindarkan kecuali dalam keadaan terpaksa atau keperluan yang mendesak. Syeikh Abd. Karim Zaidan dalam kitabnya `al-mufassat fi al-mar ah’ yang masyhur menyebutkan contoh-contoh keadaan tersebut seperti di bawah:

Pertama: Harus kerana terpaksa (dhorurah)

Ikhtilat yang berlaku kerana tekpaksa seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dengan katanya: Berkata ahli mazhab Syafei: Tidak ada perbezaan dalam pengharaman khulwah (berdua-duaan) sama ada dalam solat atau selainnya. Dikecualikan daripada hokum ini kedaaan-keadaan dhorurat, seperti jika seseorang lelaki ajnabi mendapati seorang wanita ajnabi bersendirian di jalan, jauh daripada kumpulan manusia tersebut jika dibimbangi keselamatannya, maka pada ketika itu wajib tanpa khilaf.

Antara contoh dhorurah yang lain ialah seperti seorang lelaki ajnabi melarikan wanita dengan tujuan menyelamatkannya daripada diperkosa, jika itu adalah satu-satu jalan untuk menyelamatkan wanita tersebut.

Kedua: Harus kerana keperluan (hajat)

Ulama berkata, hajat mengambil peranan dhorurah dalam mengharuskan perkara yang haram. Di sana dicatatkan beberapa keperluan yang dianggap mengharuskan ikhtilat antara lelaki dan perempuan.

Ikhtilat kerana urusan jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Harus bagi wanita bercampur dengan lelaki semasa berjual-beli, melakukan tawar-menawar, memilih barang dengan syarat tidak berlaku khulwat (berdua-duaan) dan memelihara adab-adab pergaulan.

Ikhtilat kerana melakukan kerja kehakiman. Wanita harus menjadi hakim dalam perkara selain hudud di sisi Hanafiah dan dalam semua perkara di sisi az-Dzohiriah dan Imam at-Tobari. Sudah termaklum kerja sperti ini mengundang percampuran dengan kaum lelaki yang terdiri daripada pendakwa, tertuduh, saksi dan lain-lain.

Ikhtilat kerana menjadi saksi. Islam mengharuskan wanita menjadi saksi dalam kes berkaitan dengan harta dan hak-haknya. Seperti dinyatakan dalam ayat akhir surah al-Baqarah. Menjadi saksi akan mendedahkan diri kepada percampuran dengan lelaki ajnabi.

Ikhtilat kerana amar ma’ruf nahi munkar. Ibnu Hazmin telah menyebutkan dalam kitabnya `al-Muhalla’ bahawa Umar al-Khattab r.a. telah melantik al-Syifa’ menjadi penguatkuasa perbandaran. Sudah tentu beliau akan bercampur dengan lelaki ketika menjalankan tugasnya.

Ikhtilat kerana melayan tetamu. Harus bagi wanita melayan tetamu bersama suaminya dan jika ada alasaan yang syar’ie seperti tujuan memuliakan tetamu dan sebagainya walaupun terpaksa bercampur dengan tetamu. Dalam hadis Bukhari, ada diriwayatkan bahawa Ummu Usaid melayani Rasulullah s.a.w. dengan menghidangkan makanan dan menuangkan minuman untuk baginda.

Ikhtilat kerana memuliakan tetamu dan jika perlu makan bersamanya. Harus bagi wanita makan bersama tetamu kerana tujuan memuliakan tetamu atau tujuan lain yang syar’ie Muslim meriwayatkan kisah satu keluarga yang ingin memuliakan Rasulullah s.a.w dan bertamukan baginda. Oleh kerana makanan yang sedikit, mereka memadamkan api dan memperlihatkan bahawa mereka makan bersama-sama banginda. Ini bereri bahawa orang ansor dan isterinya itu duduk bersama tetamu untuk makan bersama, walaupun mereka tidak makan, kerana mengutamakan tetamu.

Ikhtilat dalam kenderaan awam. Harus bagi wanita keluar rumah kerana menunaikan kerja-kerjanya yang diharuskan, walaupun terpaksa bercampur dengan lelaki ajnabi, seperti keluar untuk menziarahi dua ibu-bapanya, membeli-belah dan ke hospital, meski pun ia terpaksa menaiki kenderaan awam yang menyebabkan berlaku percampuran dengan penumpang lain dari kalangan lelaki ajnabi, dia mungkin duduk atau berdiri ditepinya. Percampuran ini diharuskan oleh keperluan yang syar’ie.

Ikhtilat kerana kerja-kerja jihad. Antara contoh pergaulan sewaktu jihad ialah seperti membawa air, merawat pesakit dan seumpamanya. Semua perkara tersebut adalah harus dilakukan oleh wanita kerana maslahah syariah. Bukhari menyebut dalam sahihnya daripada Ar Rabei binti Muawwiz katanya: Kami bersama Nabi s.a.w. merawat pesakit, memberi minum dan menghantar jenazah yang terbunuh ke Madinah.

Ikhtilat untuk tujuan belajar atau mendengar nasihat. Antara suasana yang diharuskan , ikhtilat dengan tujuan mengajar agama kerana Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. keluar pada satu hari raya dan sembahyang dua rakaat. Setelah selesai solat baginda berpusing mengarah wanita. Baginda menasihati mereka dan menyuruh mereka bersedekah, bersama baginda ialah Bilal.

Ikhtilat dalam suasana yang telah menjadi adat kebiasaan. Tersebut dalarn kitab Muwatta persoalan: Adakah harus bagi wanita makan bersama hamba atau lelaki bukan muhramnya? Berkata Malik: Tidak ada halangan pada perbuatan tersebut, jika dalam ruang uruf bahawa wanita makan bersama lelaki tersebut. Kadang-kadang wanita makan bersama suami dan mereka yang sering makan bersama suaminya. Antara contoh yang berlaku pada zaman ini ialah percampuran sewaktu menziarahi sanak saudara atau rakan taulan.Dalam suasana yang seperti ini akan berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan dalam satu bilik, makan pada satu meja dan sebaginya. Ini semua diharuskan selama terpelihara adab-adab Islamiah.

Adab-adab dalam bergaulan antara lelaki dan wanita

Walaupun pergaulan dibenarkan oleh syariat dalam suasana terpaksa dan keperluan, namun Islam telah meletakkan adab-adab dan disiplin dalam pergaulan lelaki dan wanita. Perkara-perkara inilah yang akan mengekang sikap-sikap serong dalam pergaulan antara wanita ajnabi dan lelaki. Kita perlu mengukur adakah pergaulan kita sekarang ini, sama ada di tempat kerja, dalam kenderaan awam, ketika membeli belah, bersiar-siar, berpolitik, amal-amal sosial, aktiviti-aktiviti luar dan lain-lain bertepatan dengan ajaran dan prinsip agama kita Islam. Sikap yang tidak mengikut lunas-lunas Islam lambat laun akan mengundang akan kecelakaan.


Adab yang perlu dijaga oleh lelaki dan perempuan.

Ucapan yang makruf dan sopan. Firman Allah: Dan ucaplah kata-kata yang makruf. Maksudnya, mereka ditegah sama sekali mengucapkan kata-kata yang janggal pada pandangan susila atau berbentuk sendaan dan sia-sia.

Menundukkan pandangan. Dalam surah an Nur menyuruh lelaki dan wanita menundukkan pandangan masing-rnasing khususnya dalarn suasana takutkan fitnah.

Mengelakkan daripada berhimpit dan bersesak-sesak. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Rasulullah (s.a.w.) setelah memberi salam beliau tidak terus bangun. Ini untuk memberi peluang kepada wanita keluar dahulu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah (s.a.w. ) bersabda: Janganlah sekali-kali seseorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita kecuali jika ia mahramnya.

Menghindari tempat shubhat. Sabda Rasulullah SAW: Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu…. (Riwayat Bukhari).


Adab khas untuk wanita

Iltizam dengan pakaian Islam. Firman Allah: Wahai Nabi katakanlah kepada isteri dan anak-anak perempuan kamu supaya melabuhkan jilbab mereka. Dan firmannya lagi: Janganlah kamu bertabarruj (bersolek) sebagaimana kaum jahiliah bertabrruj.


Serius dalam ucapan. Tidak `mengada-ngada` atau bermanja-manja dalam percakapan. Firman Allah: Dan janganlah kamu merendahkan (melunak dan memanja-manjakan) percakapan, yang menyebabkan mereka yang sakit hatinya terdetik untuk menggodamu.

Menjaga pergerakan. Tidak harus mereka memperlihatkan liuk lituk dan lenggan lenggok yang menggoda. Firman Allah: Janganlah mereka menghentak kaki untuk menarik perhatian kepada perhiasan yang mereka sembunyikan. Daripada pembentangan di atas ternyata bahawa menjadi peragawati, penyanyi dan penari adalah haram kerana tidak menepati syarat-syarat yang telah di tetapkan oteh ulama lslam.
READ MORE –

Thursday, February 24, 2011

Andai Perempuan Itu Datang

Tersentuh dan takut itulah perasaan ana ketika membaca bait kata-kata dibawah. Khusus buat wanita. Wanita di akhir zaman. Menjadi fitnah disana sini. Teringat kepada seorang pelajar ana bertanya tentang satu soalan. Mari ana ceritakan kisahnya.
Seperti biasa, ana akan menggunakan makmal  setiap kali sesi pembelajaran Biologi ataupun Sains. Lebih mudah kerana perkhidmatan LCD telah disediakan. Apabila sesi pembelajaran telah tamat, semua pelajar tingkatan 5 bersiap-siap untuk pulang ke kelas. Hanya 2 orang pelajar lelaki masih menunggu didalam makmal bersama-sama ana. Katanya nak minta nota. Sementara menunggu nota dipindahkan ke dalam pendrive, ana mengemas buku-buku yang bersepah diatas meja.

"Ermm.. cikgu, saya mau tanya sesuatu.."
"Ba, iya..tanyala."

Dalam minda ana pasti ini akan disoalnya. Dalam peringkat usia remaja kebiasannya soal hati dan perasaan adalah perkara yang memuncak. Hanya kerana ia adalah fitrah.

"Tiadala cikgu.."
"Apa pula tiada, bagitaula cikgu, mungkin cikgu boleh bagi pendapat. Apala tu ya??"

Ana cuba bersikap seperti seorang kakak yang cuba untuk memahami perasaan seorang adik lelakinya. Bersikap slumber seperti seorang teman. Tiba-tiba ana terkenang kepada Al-marhum adik lelaki ana Mohd. Fitri yang telah bertemu dengan pemilik sebenar kehidupan pada tahun 2008. Semasa pemergian beliau, ketika itu ana berada disemenanjung masih menuntut dalam tahun 2 di UTM . Sekiranya beliau masih hidup di dunia, sudah tentu umurnya sama seperti pelajar lelaki yang bertanya sebentar tadi. Sedekahkan Al-Fatihah buat adik ana yang tersayang.

"Cikgu, macam ni sambut valentine tu haramkah?"

Pembaca-pembaca yang diredhai Allah SWT. Sebagai seorang yang bergelar daie, soalan seperti ini adalah soalan yang biasa dikemukakan kepada kita bukan? Entah mengapa peraasaan ana ketika ditanya soalan itu sedikit berbeza dari sebelumnya. Mungkin hanya kami bertiga masih tinggal didalam makmal kot. Pembantu makmal memang ada, cumanya pembantu makmal berada didalam bilik persediaan. Mungkin juga yang bertanya adalah seorang madu' lelaki, kebiasannya yang bertanya pada ana adalah madu' perempuan. Sebab ana adalah muslimat. Mungkin juga..ahh..terlalu banyak kemungkinan. Inilah menunjukkan bahawasannya seorang daie itu perlu bersiap bersedia menghadapai sebarang kemungkinan.

"Oh..sambut Hari Valentine memang hukumnya haram.Kenapa??sebab..itu dan ini........."

Penjelasan yang mana sudah banyak dibahaskan dan dikupas semasa Hari Valentine tempoh hari. Antum cuma perlu menaip hukum menyambut valentine dalam Mr. Google, beribu hujah yang akan diberikan.

"Begitu rupanya cikgu. Macam mana pula dengan couple? Apa hukumnya?haram jugaka??"
"Couple tidak haramlah.." muka mereka penuh dengan tanda tanya.
"Tapi itu selepas nikah. Sebelum nikah adalah haram."


Ana cuba berjenaka dengan mereka. Agak menghairankan bukan? Ana bukannya  ustazah yang mengajar Pendidikan Islam, Tasawur Islam ataupun mana-mana subjek yang terus menceritakan tentang ketuhanan. Ana hanyalah seorang guru sains. Walaupaun secara hakikatnya, kita sedar bahawa sains tidak boleh dipisahkan kaitannya dengan ketuhanan. Maha Suci Allah yang terus kekal selama-lamanya. Mungkin juga penampilan pakaian yang mempengaruhi untuk mereka untuk senang bercerita. Segala-galanya mampu mempengaruhi. Mengapa haram? ha, lagi banyak hujah yang sudah dibahaskan tentang hukum bercouple. Untuk pembaca-pembaca yang budiman, antum boleh rujuk pada post ana sebelum ini.
Penjelasan dan analogi yang ringkas ana berikan kepada pelajar ana. Sehinggalah pelajar tersebut mengeluarkan "statement"..
"Cikgu, macam mana pula kalau perempuan tu yang datang?" Terdiam.. Ini adalah jawapan cikgu bagi soalan yang dikemukakan..

Andai seorang perempuan datang kepadamu ketika kau berseorangan...
Andai seorang perempuan datang dan senyum mesra memandangmu...
Andai seorang perempuan datang duduk di sebelahmu membiarkan bahu dan punggungnya bersentuhan denganmu...
Andai seorang perempuan datang menanyakan tentang bentuk badannya kepadamu...
Andai seorang perempuan datang menanyakan tentang kecantikan wajah dan badannya kepadamu...
Andai seorang perempuan datang memintamu menghilangkan daun di rambutnya...
Andai seorang perempuan datang kepadamu sambil mendedahkan bahagian- bahagian tertentu...
Andai seorang perempuan datang tanpa segan silu denganmu...
Andai datang waktu itu, apakah tindakanmu?

MUNGKIN PADA PANDANGAN PEREMPUAN ITU,

"Kau adalah kawan karibku."
"Gua takde perasaan dengan lu, so gua selambe jela dengan lu."
"Kau dah seperti abang kandungku."
"Kau dan aku bukan alim sangat jadi tak perlu hipokrit."
"Kaulah kekasihku, diri ini sepenuhnya milikmu."
"Aku tahu kau dan aku takkan mungkin berzina, kita pasti pandai mengawal diri."
"Oh, kau adalah bakal suamiku, aku harus berlatih dari sekarang mengurangkan malu".
"Ku berbuat begini tiada yang tahu, kau takkan cerita pada orang lain."

TETAPI WAHAI LELAKI, ADAKAH SELALUNYA BETUL PANDANGAN MEREKA ITU?

Andai seorang perempuan itu datang...
Dan hanya dirimu pengawal gelanggang...

BERANIKAN dirimu untuk
MENEGUR
GAGAHKAN dirimu untuk
BERUNDUR
TABAHKAN
dirimu untuk menjadi LELAKI YANG UNGGUL
Lelaki yang hormat pada hak bakal suami perempuan itu nanti,
Lelaki yang hormat pada maruah kaum ibu dan adik beradik perempuannya sendiri,
Lelaki yang takkan disogok dengan benda-benda
Lelaki yang punya jati diri, menegur kerana
TAK MAHU ISTERINYA NANTI BEKAS-BEKAS LELAKI.

Insaflah wahai diri yang bernama lelaki,

Andai seorang perempuan itu datang...
Beranikanlah diri untuk menolak dengan matang...
Andai seorang perempuan itu datang...
Penutup daripada ana, andai seorang perempuan itu datang, maka jadilah dirimu seperti Nabi Yusuf yang tinggi mujahadahnya tidak kalah dengan pujuk rayu seorang manusia yang bergelar Perempuan.

Impianku menjadi mujahidah penghuni syurga

READ MORE –

Tuesday, February 22, 2011

Bob Lokman Dulu, Kini dan Insyallah Selama-lamanya

Kebiasaannya, nikmat masa lapang yang ada ana gunakan untuk membaca blog sahabat-sahabat disamping mencari input mahupun idea untuk mencoretkan sesuatu di dalam blog sendiri. Ana terpanggil untuk berkongsi dengan pembaca-pembaca tentang cerita seorang artis popular tanah air suatu ketika dahulu iaitu Mohd Hakim bin Lokman atau dikenali dengan nama glamournya iaitu Bob Lokman. Sudah tentu antum dapat meneka cerita apa yang ingin ana sampaikan. Ya, tepat sekali, itulah yang ana nak kongsikan dalam post kali ini. Kenapa tidak, bagi pengemar-pengemar media massa sudah tentu kisah Bob Lokman merupakan cerita yang tidak asing lagi di dada-dada blog ^_^

Pengangkutan utama mengangkut barang sumbangan
Sebelum pengisytiharan pada 19hb, PAS Kawasan Kota Belud pernah sekali bersama-sama beliau dalam program Sekampit Beras di Kampung Sarang pada 18 Desimber 2010. Kebetulan pada ketika itu, beliau berserta Pemuda Negeri Selangor datang ke Sabah dan seterusnya menyertai Program Kebajikan yang dianjurkan oleh kawasan Kota Belud. Pada awalnya, ana berserta sahabat-sahabat yang lain langsung tidak menyedari akan kehadiran beliau. Dek kepekaan seorang sahabat, akhirnya kehadiran beliau menjadi tarikan bukan sahaja kepada pengerak-pengerak Kawasan KB malah kepada penduduk kampung \^_^/

Bob Lokman ketika menyerahkan sekampit beras sumbangan kepada penduduk Kg. Sarang

Diantara penduduk kampung yang sempat mengambil gambar

Pembaca-pembaca yang dirahmati Allah SWT, kita seharusnya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana Bob Lokman telah memilih untuk mengintima'kan dirinya didalam Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Sudah tentu ada sebabnya mengapa beliau memilih PAS dan tidak memilih parti-parti politik lain seperti UMNO mahupun PKR. Tepuk dahi tanyalah diri sendiri. Dengan penyerahan borang keahlian PAS kepada menteri besar Kedah, secara langsung telah mengisytiharkan status beliau memilih PAS sebagai jalan perjuangannya. Sedar ataupun tidak, ini seterusnya telah membuktikan bahawa perjuangan PAS bukan sahaja terletak pada parti politik semata-mata, tetapi perjuangan yang ingin dibawa adalah lebih daripada itu. Allahu Akhbar!

Ayuh pembaca-pembaca kita ikuti temubual Harakah Daily untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi.
Harakahdaily: Apa yang menyebabkan saudara Bob terdorong untuk memilih dan menyertai PAS?

Bob Lokman: Sebab saya rasa ada masalah dengan sistem kehidupan. Saya nak mendidik anak saya dengan jalan Islam tetapi dia ada masalah dengan sistem persekolahan, sistem pergaulan, dan sistem masyarakat. Bila saya di rumah suruh dia sembahyang, di luar ada kumpulan yang suruh dia buat benda lagha. Masa saya muda dulu saya tak sedar, dan itu berlaku pada anak saya sekarang, dan sekarang sara rasa tanggungjawab pada anak. Tengok anak kita tidak menjadikan Allah nombor satu... dia duk ikut ‘rakyat didahulukan pencapaian diutamakan’, pada hal Allah nombor satu, takwa diutamakan tapi anak-kita tak tahu.
Harakahdaily: Jadi adakah faktor anak saudara itu yang telah mendorong saudara menyertai PAS?

Bob Lokman: Ya...Saya selalu merasa saya gagal mendidik anak saya dan rasa saya akan masuk neraka. Kerana itu saya rasa tidak ada tempat nak mintak bantuan, saya masuk PAS ini saya rasa ada jemaah yang boleh membawa saya ke jalan yang betul. Mengakkan Islam itu adalah wajib, kalau saya tak terlibat, harapkan orang lain berjuang, apa akan jadi dengan anak saya nanti.

Harakahdaily: Saudara tahu PAS adalah parti pembangkang. Jadi adakah saudara tidak risau ianya akan menjejaskan sumber rezeki saudara dalam kerjaya saudara.

Bob Lokman: Saya tahu risiko itu, tapi saya serahkan rezeki saya bulat-bulat pada Allah, yang penting saya dapat selamatkan kehidupan anak saya di dunia dan saya tak masuk neraka.

Harakahdaily:
Sejak kebelakangan ini, saudara dilihat banyak memegang watak-watak sebagai seorang alim berbanding watak lain termasuk pelawak. Adakah itu perubahan berterusan yang saudara akan lakukan.

Bob Lokman: Mengikut pandangan ustaz-ustaz yang saya belajar, sebab berlakon itu sumber rezeki saya, ustaz-ustaz kata boleh berlakon tetapi pilihlah watak-watak yang tidak menjadikan dosa bila kita dah tak ada nanti, pilih watak yang mendatangkan manfaat.
                                                        (Temubual beliau dengan wartawan Nazri Abdullah)
Bob Lokman menyerahkan borang keahliannya kepada MB Kedah
READ MORE –

Sunday, February 20, 2011

Air mata Wanita Itu

Suatu ketika, ada seorang budak lelaki yang bertanya pada ibunya. "Ibu, mengapa Ibu menangis?". Ibunya menjawab, "Sebab aku wanita".

"Aku tak mengerti" kata si anak lagi. Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Nak, kamu memang tak akan pernah mengerti....". Kemudian anak itu bertanya pada ayahnya. "Ayah, mengapa Ibu menangis?, Ibu menangis tanpa
sebab yang jelas". Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang sering menangis tanpa alasan". Hanya itu jawaban yang bisa diberikan ayahnya.

Sampai kemudian si anak itu meningkat remaja, ia tetap bertanya-tanya, mengapa wanita menangis. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Allah, mengapa wanita mudah sekali menangis?"
Dalam mimpinya ia merasa seolah Tuhan menjawab, 
"Saat Kuciptakan wanita, Aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya, agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya, walaupun juga bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur. Kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya, walau kerap berulangkali ia menerima cerca dari anaknya itu.Kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Kepada wanita, Kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya walau letih, walau sakit, walau lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan wanita, perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi dan situasi apapun. Walau acapkali anak-anaknya itu melukai perasaan dan hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang mengantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat didakap dengan lembut olehnya. Kuberikan wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab bukannya tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tak terkoyak. Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tak pernah melukai isterinya. Walau seringkali pula kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri sejajar, saling melengkapi dan saling menyayangi. Dan akhirnya Kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus Kuberikan kepada wanita, agar dapat digunakan bila ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki wanita, walaupun sebenarnya air mata ini adalah air mata kehidupan."

Renungan


Dijadikan wanita daripada tulang rusuk yang bengkok. Untuk diluruskan oleh lelaki. Tetapi seandainya lelaki itu sendiri tidak lurus, mana mungkin kayu yang bengkok menghasilkan bayang yang lurus.
Luruskanlah wanita dengan jalan yang ditunjuk oleh Allah, kerana mereka diciptakan sebegitu rupa oleh Allah. Didiklah mereka dengan panduan dariNya. Jangan cuba menjinakkan mereka dengan harta, kerana nantinya mereka semakin liar. Janganlah hiburkan mereka dengan kecantikan, kerana nantinya mereka akan semakin derita. Kenalkan mereka kepada Allah, zat yang kekal. Di situlah punca kekuatan dunia.
Akal senipis rambutnya, tebalkanlah ia dengan ilmu. Hati serapuh kaca, kuatkanlah ia dengan iman. Perasaan selembut sutera, hiasilah ia dengan akhlak.
Suburkanlah ia kerana dari situlah nantinya, mereka akan lihat nilaian dan keadilan Rabb. Bisikkan ke telinga mereka bahawa kelembutan bukan suatu kelemahan. Ia bukan diskriminasi Allah. Sebaliknya disitulah kasih dan sayang Allah.
Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. Pasti tidak akan terhibur, dan tidak akan  menghiburkan. Tanpa iman, ilmu dan akhlak mereka tidak akan  lurus. Bahkan akan semakin membengkok. Itulah hakikatnya andai wanita tidak kenal  Rabbnya.
Bila wanita menjadi derhaka pasti dunia lelaki  akan menjadi huru hara. Lelaki pula janganlah mengharapkan ketaatan semata-mata. Tetapi binalah kepimpinan. Pastikan sebelum wanita menuju Ilahi, pimpinlah diri  kepadaNya. Jinakkan diri kepada Allah. Nescaya akan jinaklah segala-galanya di bawah pimpinan antum. 
Janganlah mengharapkan isteri semulia Fatimah  Az-Zahra'  Seandainya dirimu tidak sehebat saidina Ali  karamallahuwajhah"

READ MORE –

Thursday, February 17, 2011

Dilema Muslimat Harakah Siri 1

Alhamdulillah pada hari ini Allah SWT memberikan ruang kepada ana untuk memenuhi janji sebelum ini. Dek ada komitmen yang lebih aula', maka ditinggalkan blog buat seketika. Sekiranya pembaca-pembaca masih ingat, dalam post ana yang bertajuk "Ijtima Tarbawi kini, di tempat kami" ana pernah menyatakan untuk mengupas isu yang berkaitan dilema muslimat Harakah. Isu ini merupakan salah satu isu yang dibincangkan semasa Ijtima Tarbawi berlansung pada bulan lalu. Memandangkan pada ketika itu kehadiran muslimat agak ramai, satu slot khas bersama ustaz Nik Abduh telah telah diadakan. Slot khas untuk muslimat harakah ini telah diadakan pada hari ke-2 ketika kami berada disana. Dengan adanya slot ini dapat membuktikan bahawa peranan muslimat di dalam Harakah Islam adalah sangat penting disamping muslimat sebagai pemangkin didalam perjuangan. Walaupun pada asalnya, Ijtima Tarbawi ini dianjurkan oleh DPPN Sabah dan bertujuan untuk mengumpulkan seramai mungkin pemuda harakah, namun secara langsung ini dapat membuka ruang kepada muslimat harakah untuk turut hadir dan menyahut panggilan jihad. Demi ingin mendalami erti sebenar sebuah perjuangan, pengorbanan dari segi masa, wang ringgit serta tenaga rela dikorbankan. Seperti mana yang kita tahu, pada ketika itu adalah musim cuti sekolah dan sepatutnya masa yang terluang digunakan untuk berehat dan bercuti bersama-sama keluarga tercinta. Suatu perkara yang membuatkan ana tertarik dan merasakan baitul dakwah ini sangat penting ialah setiap kali program yang dianjurkan oleh jemaah, pasti ramai sahaja keluarga yang terbina hasil daripada baitul dakwah, turun bersama anak-anak dan isteri/suami tercinta bagi memerihkan lagi program-program yang dianjurkan oleh jemaah. Contohnya ketika Ijtima tarbawi pada bulan yang lalu.
Ijtima' Tarbawi kini, di tempat kami
Slot khas bersama Ustaz Nik Abduh bukan sahaja menjelaskan fikrah sebagai ahli gerakan, malah perbincangan daripada beberapa persoalan yang sempat diajukan oleh sahabat-sahabat seperjuangan turut menjadi tarikan pada malam itu. Di antara persoalan yang diajukan iaitu dilema muslimat harakah. Isu ini sebenarnya merupakan isu yang sangat penting dan harus diambil perhatian. Ini kerana seingat ana, dilema dikalangan muslimat harakah ini sering sahaja menjadi bualan, mahupun perbincangan disetiap kali program-program seperti ini dijalankan. Memang tidak dinafikan, ada sahaja sesetengah sahabat-sahabat sefikrah akan mengatakan, "alah..tidak perlulah dibesar-besarkan perkara ini, banyak lagi perkara yang lebih aula' yang perlu difikirkan", "tunggu sahajalah, adalah jodoh tu nanti", "Ana rasa, kita tak perlu bincangkan persoalan berkaitan perkara ini. Ini semua kerja Allah" dan sebagainya.


Pembaca-pembaca yang diredhai oleh Allah SWT. Ya, memang benar, isu ini sebenarnya tidak akan ada penghujungnya. Selagi mana muslimin wa muslimat harakah itu tidak bertindak dan masing-masing tidak cuba untuk memahami tanggungjawab dan situasi masing-masing maka, itulah yang akan berlaku. Tidak akan ada penghujungnya. Jodoh, ajal maut sudah ditentukan Allah SWT. Akan tetapi, kita perlu usahakannya. Setelah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Serahlah segala-galanya pada Allah SWT. Jangan pula setelah antum berusaha dan tidak berjaya, terus berputus asa, kecewa dan pelbagai lagi perasaan-perasaan negatif yang bakal menguasai diri.


Disini ana ingin mengolah makna tersirat yang disampaikan oleh ustaz Anuar Ali ketika penjelasannya berkaitan dilema muslimat harakah.


"Ada muslimin jemaah yang ingin berkahwin dengan Puteri U***, katanya saya ingin mentarbiyah puteri U***. Sekarang kita dah tak terima alasan tu. Sebab telah dibuktikan orang yang berkahwin dengan puteri U***, dia jadi lebih U*** daripada puteri tu, Jadi yang ada ni, yang masih bujang yang belum kahwin ataupun isteri yang dah meninggal dunia dan kembali bujang, yang pertama WAJIB dia berkahwin dengan ahli jemaah P**. Apa untungnya?" ~Ustaz Anuar Ali

Sekadar gambar hiasan
Berbeza dengan gambar di atas. Sekadar gambar untuk renungan

Pembaca yang ana kasihi kerana Allah SWT, apa yang dijelaskan oleh Ust. Anuar Ali adalah hakikat yang terjadi pada hari ini. Dimana, muslimin harakah lebih gemar memilih pasangan hidupnya bukan dikalangan ahli jemaah. Kerana apa? tepuk dada tanya iman masing-masing. Antum yang bisa menjawabnya. Apa untungnya? nanti ana akan sentuh semula. Teruskan membaca hingga keakhirnya ^_~


"Saya ingin ceritakan peluang bertapah di Sabah. Supaya yang datang dari semanjung, guru semenanjung yang masih belum berkahwin kalau boleh kita letakkan suatu keputusan dia mesti kahwin dengan orang Sabah ataupun Sarawak. Ha, itu sahaja. Saya tiap-tiap bulan pergi Kuala Lumpur, diantara kempen saya ajak orang-orang tua disana, yang duduk di masjid, pemuda-pemuda yang belum berkahwin datang ke Sabah, berkahwin, buat kerja Islam di sabah, kerana pahalanya sangat besar. Jadi saya nak beritahu secara realiti janganlah dok nak fikir balik kampung...."~ust. Anuar Ali


Mengapa? muslimat Sabah atau Sarawak ni dah tak laku ke? Sabar dahulu, jangan tuduh yang sembarangan :) Laku ataupun tak laku, itu soal yang lain.Sekiranya pembaca-pembaca memahami apa yang tersirat disebalik bait-bait ucapan ust. Anuar Ali, ia membawa suatu maksud yang mendalam.  Apa yang hendak disampaikan di sini ialah hakikat sebenar jemaah Islam di Sabah atau Sarawak. Kesyumulan Islam di Sabah atau Sarawak pada hakikatnya 10 tahun ketinggalan lebih jauh dengan Islam yang berada di semenanjung. Bukan niat ana untuk memburuk-burukkan tempat kelahiran sendiri. TIDAK! tapi itulah hal sebenar yang yang harus diketahui. Suasana gerak kerja Islam di Sabah mahupun di Sarawak lebih mencabar dan lebih banyak tentangannya berbanding dengan suasana di Semenanjung. Apa yang membuatkan ana berasa terharu dan hati berbunga orang kata, apabila ada dikalangan sahabat-sahabiah ana yang datang dari semenanjung, menyatakan hasrat mereka untuk menetap di Sabah, untuk menegakkan Islam di Sabah. Ini kerana peluang mereka untuk mendapat pahala, dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar lebih luas. Persoalannya, dah pupus ke orang-orang Sabah Sarawak ni? Oh, itu tuduhan yang sangat tidak berasas. Kami sebenarnya sangat mengharapkan tunjuk ajar dan jiwa-jiwa besar pengerak harakah Islam daripada semenanjung untuk memenangkan Sabah dan Sarawak. Kami inginkan perkongsian-perkongsian pengalaman kerana jemaah Islam di Sabah dan Sarawak ini baru sahaja mula tumbuh pucuknya. Perlu disiram agar mekar menjadi bunga yang mekar lagi indah.


Apa untungnya? 


"Jadi, yang pemuda kena faham mesti pilih muslimat P** kerana keberkatannya ada, dimudahkan oleh Allah, dari segi dimudahkan anak pun sihat alhamdulillah. Semua sekali ada kelebihan yang Allah beri kalau kita ikhlas betul-betul kerana Islam. kahwin kerana jemaah Islam. Kahwin bukan kerana nafsu kita, bukan kerana kecantikan, bukan kerana kekayaan, kahwin Kerana Allah Taala. Maka kalau anda boleh sahut cabaran ini, anda akn mendapat satu kepuasan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Rasaulullah Saw. Jadi kalau kahwin kerana nafsu, dia akan rosak dan binasa."~ust. Anuar Ali


Ya benar apa yang dinyatakan oleh beliau. Seperti dalam hadis Rasulullah Saw;
Dikahwini wanita itu (untuk dijadikan isteri) kerana empat perkara iaitu harta kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka utamakanlah (dalam pemilihanmu itu) wanita yang kuat beragama, nescaya sejahtera hidupmu” (H/R Bukhari dan Muslim)


Pembaca-pembaca yang dirahmati Allah, 
Secara umumnya, hadis ini menyenaraikan ciri-ciri wanita yang biasanya menarik perhatin lelaki untuk dijadikan isteri. Tetapi, Rasulullah menyatakan bahawa kunci kebahagian itu adalah dengan memilih seorang wanita yang "kuat penghayatan agamanya". Ini kerana wanita yang melaksanakan segala ajaran agama akan memberikan pengaruh serta kesan yang besar terhadap kebahagian berumahtangga.
Justeru, seseorang yang menggelarkan dirinya anak harakah Islam perlu jelas bahawa tanggungjawab seorang lelaki/wanita dan seorang ayah/ibu terhadap anak-anaknya adalah memilih seorang bakal ibu/ayah yang baik terhadap bakal anaknya kelak.Untuk pesanan yang seterusnya, akan ana kupas pada post yang akan datang. Sebuah perkongsian bersama, moga ia boleh difahami dengan lebih jelas. Wallahu'alam.
READ MORE –

Monday, February 14, 2011

Hadrah Cinta Rasulullah SAW

Mengimbau kenangan lalu, bermula daripada usia 9 tahun, ana suda mula bergiat dalam mendeklimasikan puisi. Ingin dijadikan cerita, mendeklimasi puisi hanyalah sekadar suka-suka. Guru meminta murid-murid untuk bersajak maka, tugas murid pula adalah wala' arahan guru. Sehinggalah terpilih untuk mewakili sekolah. Akhirnya sampai ke pringkat daerah. Alhamdulillah johan. Ketika berada di sekolah menengah, ana berehat sebentar. Fokus belajar ^_~. Panggilan PLKN siri 1 di Kem KK di Bawah Bayu pada tahun 2006. Ana kembali berkecimpung dalam bidang mendeklimasi puisi apabila menjadi salah seorang wakil kelas dalam membuat persembahan. Dihadiahkan pula sebuah buku yang memuatkan 91 himpunan puisi berunsur Islam. Pada tahun 2006/2007 ditawarkan pula ke Matrikulasi Labuan. Niat dihati ingin berpencen. Sebelum berpencen, sahabat-sahabat di Matrikulasi pula meminta untuk menjadi salah seorang wakil dalam pertandingan deklimasi puisi sempena bulan kemerdekaan peringkat matrikulasi. Alhamdulillah sekali lagi merangkul piala naib johan sahaja. Setibanya di universiti, sah, ana telah berpencen. Sekarang pula?  hanya nukilan-nukilan puisi kadang-kala sempat direka sebagai pengganti diri dan kadangkala nukilan digunakan untuk malam-malam penghayatan.

Terimalah puisi khas sempena maulud Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah rindu pada-mu semakin menyapa. Hadrah Cinta Rasulullah SAW.

Demi kabaikkan seluruh manusia, engkau simbahkan percik hikmah subur didalam minda manusia,
Segala puji bagimu, yang membangunkan rumah akidah,
tempat kami berteduh dan berlindung dari segala musibah,
yang mengajak kami menundukkan wajah, sujud kehadrat Tuhan yang Esa..

Ya Rasulullah, engkau Junjungan Besar kami, yang menyelamatkan kami daripada hitam kejahatan,
menjauhkan kami daripada segala pujuk rayu, godaan yang menyesatkan.

Wahai kekasih Allah, yang mengharumkan dunia dengan aroma keamanan,
Melukis di hati setiap insan dengan warna kedamaian,
Engkaulah yang menyerlahkan syiar Islam, menjadi ikutan sepanjang zaman.

Ya Rasulullah, dalam payah dan syahdu, dalam getir dan kejahilan manusia,
Engkau meneruskan langkah, demi umat tercinta,
agar selamat dari murka yang Maha Kuasa.

Wahai Rasul Junjungan, betapa kami gembira menjadi pengikutmu,
mengikut sunah, serta ajaranmu agar bisa kita bertemu dikemudian hari.

Dikala hati resah gelisah, pedih terluka melihat gilanya kemodenan dunia, bertopeng manusia jiwanya si durjana,
terkenang sirah, menghibur lara,
Engkaulah yang mengingatkan diri akan kekuasan Rabbi terhadap hamba-Nya sebagai penguat jiwa dan penyubur rasa.

Segala puji bagi-MU, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang,
memilihnya menjadi tempat kami bergantung harap, dan mengizinkan kami mendendangkan dikir puji-pujian, hadrah cinta ini.
Allahumma solli'ala saiydina Muhammad...
Gambar kenangan di Masjidil Nabawi. Kubah Berwarna hijau, dibawahnya terdapat makam Rasulullah SAW

READ MORE –

Jodoh itu ketentuan ALLAH

Pantas jari-jemari ana ingin berkongsi dengan pembaca-pembaca suatu artikel bercerita tentang jodoh.Sebuah artikel yang sungguh bermanafaat untuk semua. Ayuh baca sampai ke akhirnya.

Bercerita Tentang Jodoh

Jodoh seperti rezeki, ia telah ditentukan. Namun, kita tidak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan erpegang pada hakikat itu kita diperintahkan-Nya agar berusaha.
Carilah jodoh yang baik, carilah rezeki yang baik dengan jalan yang baik juga. Siapa jodoh kita? Berapa banyak rezeki kita? Dan bila? Itu bukan kerja kita. Itu ketentuan Allah. Milik kita hanya usaha.
Jadi, berusahalah dengan baik, Allah pasti tidak akan mengecewakan kita. Wajib menerima takdir tidak menolak kewajiban untuk mentadbir.
“Dulu saya tidak pernah melihat wajah bakal isteri saya,” kata seorang abang yang sangat saya hormati.
“Pelik tu bang. Bagaimana jodoh abang diaturkan?”
“Ikut pilihan guru agama yang mengajar saya,” jawabnya pendek.
“Mengapa tidak mahu melihat wajahnya? Kan itu dibenarkan oleh syariat? Barangkali sebab waktu itu tidak ada ruangan sosial seperti Facebook dan Twitter?” gurau saya.
“Memang belum ada. Tetapi ada cara lain. Gambar dan cara-cara yang lain ada, tetapi sebenarnya ada sebab lain…”

Dalam diam, saya rasa hairan. Wajahnya saya tenung. Dia orang yang sangat saya hormati. Sahsiah dan kepimpinannya sangat menawan hati. Tentu ada sebab yang solid untuk dia bersikap demikian.
“Sebelum aktif sebagai aktivis Islam seperti sekarang, saya pernah menjalin hubungan cinta. Dia teman lama sejak di sekolah rendah lagi,” jelasnya dengan tenang.
“Habis mengapa putus?”
“Kami putus kerana dia ada jalan tersendiri. Saya ajak bersama saya dalam perjuangan Islam ini tetapi dia selesa dengan gayanya. Lepas, bebas. Jadi kami berpisah setelah 10 tahun bercinta.”
Wah, ini kisah cinta yang  dramatik! Saya tidak sangka sama sekali dia yang selama ini kelihatan begitu iltizam, tegas dan berwibawa pernah melalui tragedi cinta.
Isteri Amanah
“Itu kisah sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan kisah pertemuan dengan isteri abang sekarang?” kata saya beralih kepada maksud asal pertanyaan.
“Setelah putus, abang terus pinta guru agama carikan jodoh. Ingin fokus kepada gerakan dan amal Islami tanpa diganggu gugat lagi oleh emosi cinta.”
“Tetapi mengapa abang tidak mahu melihat bakal isteri pilihan guru? Tidak dibenarkan?”
“Itu keputusan personal saya. Guru memberi kebebasan. Mahu melihat dulu, silakan. Tidak mahu, tidak mengapa.”
“Dan abang memilih untuk tidak melihat. Kenapa?”
“Eh, kamu masih tegar dengan soalan asal? Begini, bekas kekasih abang dulu sangat cantik. Abang takut perasaan abang diganggu oleh godaan perbandingan. Takut-takut, bakal isteri tidak secantik kekasih lama. Jadi abang tekad, nikah terus tanpa melihat wajahnya.”
Saya terkesima sebentar dan dengan pantas saya bertanya kembali, “Tetapi abang akan terpaksa juga membuat perbandingan setelah bernikah bukan? Setelah nikah, abang akan melihat wajahnya. Dan ketika itu mahu tak mahu godaan perbandingan akan datang juga.”
Sekali lagi dia senyum. Matanya bersinar-sinar dengan keyakinan. Jauh di lubuk hati, saya mengakui, dia memang bercakap dari hatinya.
“Amat jauh bezanya antara membandingkan wanita lain dengan bakal wanita yang akan kita nikahi dengan wanita yang telah kita nikahi…”
Pendek dia menjawabnya, namun terus menusuk ke hati saya. Tanpa saya pinta dia menyambung, “Apabila seorang wanita telah kita nikahi dengan sah, dialah wanita yang diamanahkan oleh Allah untuk kita bimbing dan pimpin menuju syurga. Nasib kita dunia dan akhirat sangat berkait rapat dengannya. Dia adalah jodoh yang ditakdirkan buat kita. Dialah wanita yang pasrah dan menyerah kepada kita atas nama Allah. Pada waktu itu, bagaimanapun keadaan wajahnya, siapa pun dia, sudah menjadi soal kedua.”


Cantik Itu Relatif dan Subjektif
“Abang tidak takut, kalau tiba-tiba wajah atau keadaannya tidak serasi dengan cita rasa abang? Maksudnya, er… er… kita masih manusia bukan?” saya menduga hatinya.
Dia ketawa tiba-tiba.
“Ya, kita masih manusia. Tetapi kita bukan sekadar manusia. Kita hamba Allah dan khalifah. Isteri ialah teman kita untuk memikul amanah dua misi berat itu. Untuk melaksanakannya, kita bukan hanya perlukan kecantikan seorang wanita, tetapi ilmunya, akhlaknya, sifat pengorbanannya dan kesetiaannya.”
“Jadi, untuk itu kecantikan tidak penting?”
“Semua yang datang daripada Allah ada kebaikannya. Namun ingat, Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding kita sendiri. Sesiapa yang tekad menjadi hamba Allah dan khalifah, pasti tidak akan dikecewakan-Nya. Orang yang baik berhak mendapat yang baik, bukan begitu?”
“Bukan yang cantik?” jolok saya lagi.
“Cantik itu relatif dan sangat subjektif. Beauty is in the eye of the beholder, bukankah begitu? Cita rasa manusia tentang kecantikan tidak sama. Malah ia juga berubah-ubah mengikut masa, usia dan keadaan. Tetapi yang baik itu mutlak dan lebih kekal sifatnya,” balasnya dengan yakin.
“Maksud abang?”
Dia diam. Termenung sebentar. Mungkin mencari-cari bahasa kata untuk menterjermahkan bahasa rasa.
“Kecantikan seorang wanita tidak sama tafsirannya. Orang budiman dan beriman, menilai kecantikan kepada budi dan akhlak. Pemuja hedonisme dan materialisme hanya fokus kepada kecantikan wajah dan daya tarikan seksual.”
Ketika saya ingin menyampuk, dia menambah lagi, “Cantik juga relatif mengikut keadaan. Jelitawan sekalipun akan nampak hodoh dan membosankan apabila asyik marah-marah dan merampus. Sebaliknya, wanita yang sederhana sahaja wajahnya akan nampak manis apabila sentiasa tersenyum, sedia membantu dan memahami hati suami.”
“Oh, betul juga tu!” kata saya. Teringat betapa ada seorang kenalan yang sering mengeluh tentang isterinya, “Sedap di mata tetapi sakit di hati…”

Wasilah Memilih Jodoh
“Bagaimana sebaik selepas berkahwin? Tak terkilan?” ujar saya dengan soalan nakal.
“Memang dari segi kecantikan, isteri abang sekarang biasa-biasa sahaja.”
“Maksudnya yang dulu lebih cantik?”
“Kamu ni, fikirannya masih berkisar dan berlegar-legar di situ juga. Ingat, yang biasa-biasa akan jadi luar biasa cantik apabila makin lama kita bersama dengannya. Itulah pengalaman abang. Hari ke hari, kecantikan isteri semakin terserlah. Entahlah, apa yang Allah ubah. Wajah itu atau hati ini?”
Wah, dia seakan berfalsafah! Kata-katanya punya maksud yang tersirat.
“Apa kaitannya dengan hati?” layan lagi. Ingin saya terus mencungkil mutiara hikmah daripadanya.
“Kalau hati kita indah, kita akan sentiasa melihat keindahan. Sebaliknya kalau hati rosak, keindahan tidak akan ketara, sekalipun sudah tampak di depan mata. Atau kita mungkin akan mudah bosan dengan apa yang ada lalu mula mencari lagi. Percayalah, orang yang rosak hatinya akan menjadi pemburu kecantikan yang fatamorgana!”
‘Ah, tentu dia bahagia kini!’ bisik hati saya sendiri.
“Apa panduan abang jika semua ini ingin saya tuliskan?”
“Pilihlah jodoh dengan dua cara. Pertama, jadilah orang yang baik. Insya-Allah, kita akan mendapat jodoh yang baik. Kedua, ikutlah pilihan orang yang baik. Orang yang baik akan memilih yang baik untuk jadi pasangan hidup kita.”

Jadi Orang Baik dan Pilihan Orang Baik
“Tapi bang, ramai yang menolak kaedah kedua. Kata mereka, mana mungkin kita menyerahkan hak kita memilih jodoh sendiri kepada ibu bapa, guru atau individu-individu lain sekalipun mereka orang yang baik-baik.”
“Tak mengapa. Kalau begitu, cuna cara pertama, jadilah orang yang baik.”
“Itu susah bang. Bukan mudah hendak menjadi orang yang baik. Ia satu proses yang panjang dan sukar menentukan apakah kita sudah jadi orang yang baik atau belum.”
Abang tersenyum lantas berkata, “Kamu menyoal bagi pihak orang lain bukan?”
Saya diam. Dalam senyap saya akui, inilah soalan yang sering diajukan oleh para remaja di luar sana.
“Kedua-dua cara itu boleh dijalankan serentak. Maksudnya, jika kita berusaha menjadi orang yang baik, insya-Allah, Allah akan kurniakan kita jodoh yang baik melalui pilihan orang baik. Ataupun kita berusaha menjadi orang yang baik sambil mencari orang yang baik sebagai jodoh, dan nanti pilihan kita itu direstui oleh orang yang baik!”
Wah, kedengaran berbelit-belit ayatnya, namun jika diamati ada kebenarannya.
“Tetapi ada juga mereka yang menolak pilihan orang yang baik bukan?”
“Kerana mereka bukan orang baik,” jawabnya pendek.
“Bukan, bukan begitu. Bolehkah terjadi orang baik menolak pilihan orang yang baik?”
“Ya, tidak mengapa. Tetapi mereka tetap menolaknya dengan cara yang baik. Itulah yang terjadi kepada seorang wanita yang bertanyakan haknya untuk menerima atau menolak jodoh yang dipilih oleh ibu bapanya kepada Rasulullah s.a.w.”
“Apa hikmah di sebalik kisah itu bang?”
“Kita boleh melihat persoalan ini dari dua dimensi. Pertama, mungkin ada anak-anak yang tidak baik menolak pilihan ibu bapa yang baik. Hikmahnya, Allah tidak mengizinkan orang yang baik menjadi pasangan orang yang tidak baik. Bukankah Allah telah berjanji, lelaki yang baik hanya untuk wanita yang baik dan begitulah sebaliknya?”
Saya terdiam. Benar-benar tenggelam dalam fikiran yang mendalam dengan luahan hikmah itu.

Jodoh Urusan Allah
“Dan mungkin juga anak itu orang baik tetapi ibu bapanya yang tidak baik itu memilih calon yang tidak baik sebagai pasangannya. Maka pada waktu itu syariat membenarkan si anak menolak pilihan ibu bapanya. Ya, itulah kaedah Allah untuk menyelamatkan orang baik daripada mendapat pasangan hidup yang jahat.”
“Bagaimana pula jika anak itu baik, dan ibu bapanya pun baik serta calon pilihan ibu bapanya juga baik, tetapi urusan pernikahan masih terbengkalai. Apa maknanya?” tanya saya inginkan penjelasan muktamad.
“Itulah takdir! Mungkin Allah menentukan ‘orang baik’ lain sebagai jodohnya. Sementara orang baik yang dicadangkan itu telah Allah tentukan dengan orang baik yang lain pula!”
Tiba-tiba saya teringat bagaimana Hafsah yang dicadangkan untuk menjadi calon isteri Sayidina Abu Bakar oleh ayahnya Sayidina Umar tetapi ditolak. Akhir Hafsah bernikah dengan Rasulullah s.a.w. Kebaikan sentiasa berlegar-legar dalam kalangan orang yang baik!
“Jodoh itu urusan Allah. Sudah dicatat sejak azali lagi. Tetapi prinsipnya tetap satu dan satu itulah yang wajib kita fahami. Orang yang baik berhak mendapat jodoh yang baik. Cuma sekali-sekala sahaja Allah menguji orang yang baik mendapat pasangan hidup yang jahat seperti Nabi Lut mendapat isteri yang jahat dan Asiyah yang bersuamikan Firaun laknatullah.”
“Apa hikmahnya kes yang berlaku sekali-sekala seperti itu?”
“Eh, abang bukan pakar hikmah! Tetapi mungkin Allah hendak meninggikan lagi darjah dan darjat orang baik ke tahap yang lebih tinggi.”
“Hikmah untuk kita?”
“Jika takdirnya pahit untuk kita, terimalah sebagai ubat. Katalah, kita sudah berusaha menjadi orang yang baik dan kita telah pun bernikah dengan pilihan orang yang baik, tetapi jika takdirnya  pasangan kita bermasalah… bersabarlah. Katakan pada diri bahawa itulah jalan yang ditentukan oleh Allah untuk kita mendapat syurga. Maka rebutlah pahala sabar dan redha seperti Nabi Lut dan Nabi Ayyub atau kesabaran seorang isteri bernama Siti Asiah.”
Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu bilik tulis saya diketuk. Wajah watak “abang bayangan” saya pergi tiba-tiba. Tersedar saya daripada lamunan yang panjang. Wajah isteri terserlah di sebalik pintu. Sebalik melihatnya terdetak dalam hati sendiri, apakah aku telah menjadi insan yang baik untuk memperbaikinya?
Ah, hati dilanda bimbang mengingatkan makna satu ungkapan yang pernah saya tulis dahulu: “Yang penting bukan siapa isterimu semasa kau nikahinya, tetapi siapa dia setelah menikah denganmu. JAdi, janji Allah tentang lelaki yang baik untuk wanita yang baik bukan hanya berlaku pada awal pernikahan, tetapi di pertengahannya, penghujungnya malah sepanjang jalan menuju syurga!”

http://genta-rasa.com/2011/02/09/bercerita-tentang-jodoh/
READ MORE –

Friday, February 11, 2011

KEMPEN: Kami TAK Sambut Hari Valentine

Ayuh kita buat kempen SAY NO TO VALENTINE! Kredit kepada kak Hasunnah kerana mengadakan kempen ini didalam blog. Disini ana sertakan lirik lagu untuk kita tatapi makna yang tersirat bersama-sama.

Haram-haramkah aku
Bila hatiku jatuh cinta
Tuhan pegangi hatiku
Biar aku tak jadi melanggar
Aku cinta pada dirinya
Cinta pada pandang pertama
Sifat manusia ada padaku
Aku bukan Tuhan


Haram-haramkah aku
Bila aku terus menantinya
Biar waktu berakhir
Bumi dan langit berantakan


Aku tetap ingin dirinya
Tak mungkin aku berdusta
Hanya Tuhan yang bisa jadikan
Yang tak mungkin menjadi mungkin
Aku hanya ingin cinta yang halal
Di mata dunia juga akhirat
Biar aku sepi aku hampa aku basi
Tuhan sayang aku
Aku hanya ingin cinta yang halal
Dengan dia tentu atas ijinNya
Ketika cinta bertasbih
Tuhan beri aku cinta
Ku menanti cinta…
Aku Hanya Ingin Cinta Yang Halal
Lepas ini bolehlah pula kita buat kempen AKU HANYA INGIN CINTA YANG HALAL ^_^
READ MORE –

Anak Anugerah Tuhan


 Anak-anak adalah anugerah dan cinta Allah SWT kepada seorang insan bergelar ibu dan ayah. Mendapat cahaya mata dari baka sendiri suda cukup membuatkan si ibu dan ayah tersenyum gembira. Apatah lagi di saat menanti kelahiran si manja merupakan suatu penantian yang paling ditunggu-tunggu oleh sesebuah pasangan suami isteri. Ada diantara pasangan yang menantikan kelahiran bayi perempuan dan ada juga pasangan yang menantikan kelahiran bayi laki-laki. Walaubagaimanapun, kita perlu ingat bahawa jantina seseorang bayi yang dilahirkan bukanlah sesuatu perkara yang akan menentukan syurga atau neraka seorang anak mahupun ibubapanya. Akan tetapi, perkara paling besar yang perlu dititik beratkan oleh insan yang bergelar ibu dan ayah ialah bagaimana cara atau kaedah yang terbaik dalam mendidik anak-anak agar mereka bisa menjadi seorang insan yang mampu menyelamatkan diri mereka sekaligus mampu menyelamtkan ibu dan ayahnya daripada kemurkaan Allah SWT.

"Seorang yang berakhlak sempurna akan membentuk jati diri unggul dirinya, umpama ikan dilautan sedikitpun tidak terkesan dengan masinnya air lautan tersebut".

Pembaca-pembaca yang ana kasihi kerana Allah SWT, sebagai ibu bapa Muslim harus tahu menilai kurniaan ini. Anak adalah amanah Allah. Ibu bapa harus tahu hakikat ini. Ini tuntutan Islam. Ibu bapa yang tidak faham dan tidak tahu menilai anugerah ini akan mengabaikan kewajiban mereka. Tanggungjawab dalam menjaga dan mendidik anak akan dianggap remeh.
memperolehi anak-anak yang soleh/ah adalah suatu anugerah yang tidak ternilai
Disini ana sertakan panduan bagaimana mendidik anak-anak mengikut tahap-tahap yang tertentu, iaitu:
  1.  Tahap Pertama: Anak yang baru lahir sehingga mumayyiz (6 tahun). Hendaklah kita banyak bergurau dan membelai mereka dengan penuh kasih sayang sepertimana haiwan menjaga anak.
  2. Tahap Kedua: Anak berumur 7 tahun hingga baligh (14 tahun). Hendaklah kita mendidik mereka dengan arahan, disiplin dan beri tanggungjawab.
  3. Tahap Ketiga: Anak berumur 15 tahun hingga dewasa (21 tahun). Hendaklah dididik dengan cara berkawan, bertukar pendapat dan hormati pendapat mereka selagi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
  4. Tahap Keempat: Anak berumur lebih daripada 21 tahun. Hendaklah para ibubapa memberi mereka kebebasan bertindak selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibubapa hanya perlu bertindak sebagai penasihat agar segala tindakan mereka terkawal.

Perlu diingat bersama bahawsannya, setiap apa yang kita lakukan akan ditanya dan dipertanggungjawab di Hari Pembalasan kelak. Hanya kerana ia satu amanah. Wallahu'alam

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”. (Al-Furqan: 74)
READ MORE –

Tuesday, February 8, 2011

Dulu Aku Seperti Mereka, Tapi Kini...

Hari ini, merupakan minggu ke-2 ana bergelar guru ganti di SMK Pekan II KB dan hari ini juga, merupakan hari perhimpunan para pelajar di setiap sekolah. Uniknya, perhimpunan yang ana ikuti pagi tadi lain daripada yang lain. Dimana, guru-guru panatia Sains Sosial telah mengadakan pelancaran bulan Sains Sosial yang dirasmikan oleh Pengetua sekolah. Perasmian perlancaran yang dilakukan oleh Pengetua iaitu dengan memecahkan belon yang tergantung pada sebatang buluh dengan menggunakan penyumpit daripada suku kaum murut. Sasaran sumpit yang tepat daripada Tuan Pengetua, membingitkan lagi suasana didalam dewan dengan tepukan dan sorakkan daripada pelajar-pelajar dan guru-guru.
Gambar hiasan semata-mata
Para pembaca yang dirahmati Allah SWT. Biar ana mulakan dengan muqadimah perjalanan hidup sebagai seorang guru sementara ^_^. Sebelum ana memegang Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik Kesihatan pada bulan 9 yang lalu, Allah telah mengurniakan ana rezeki untuk mengajar di dua buah sekolah dengan sistem dan tahap yang berbeza. Sekolah pertama ialah Pusat Asuhan Tunas Islam(PASTI) selama dua bulan. Seterusnya ana mendapat tawaran sebagai guru ganti di sekolah rendah (SK Piasau) selama 3 bulan. Selepas bergelar graduan daripada UTM Skudai, ana meneruskan kehidupan sebagai seorang hamba Allah dan mendapat tawaran lagi untuk mengajar di sekolah menengah (SMK Pekan II). Tempat yang ana mengajar sekarang. Nah, sekarang daripada dua buah sekolah, ana telah mengajar tiga buah sekolah dengan tahap, sistem, subjek, suasana yang sangat-sangat berbeza. Ibarat mendidik anak-anak dari kecil hinggalah ke usia remaja. Sebenarnya cerita diatas hanyalah salingan sebelum ana membawa maksud yang lebih tersirat lagi. Moga ia bisa difahami.


Dulu, ana pernah seperti mereka. Hidup bersama teman-teman mencari makna hidup yang sebenar. Dulu ana pernah seperti mereka mempunyai jiwa remaja yang sentiasa inginkan keseronokkan, seorang "taiko" besar di sekolah, mempunyai jiwa dan semangat berkobar-kobar untuk mencuba sesuatu perkara. Dulu, di bibir tak pernah lekang mengucapkan "Selamat pagi cikgu, assalammualaikum cikgu, assalammualaikum ustaz/ustazah". Tapi kini... Ana adalah seorang guru. Ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan rutin yang sentiasa didengari oleh seorang insan yang bergelar GURU. Nampaknya guru ganti lebih bertuah daripada guru "hakiki" kerana setahu ana, kementerian akan menempatkan para guru yang akan mengajar mengikut kelulusan masing-masing. Contohnya, pelajar pendidikan kelulusan universiti, kebiasannya akan mengajar di sekolah menengah, pelajar pendidikan kelulusan institusi perguruan(IPG) pula akan mengajar di sekolah rendah. Betulkan sekiranya ana tersilap ~_^ . Walaubagaimanapun, antum adalah seorang guru yang hebat seperti ibu dan bapa ana. Promosi mak ayah.

Pembaca-pembaca yang dikasihi kerana Allah SWT, selama ana bergelar seorang guru, banyak yang ana pelajari daripada mereka. Siapa mereka pada hari ini, itulah ana pada masa dahulu. Dengan usia dan tahap mereka yang berbeza, mengajar ana untuk menjadi seorang ibu, kakak dan seorang sahabat yang baik. Bukanlah bermaksud dirumah tidak mengajar itu semua. Tidak dinafikan pendidikan awal kita, segala-galanya bermula dari rumah."Rumahku, Syurgaku." Bermula mengajar di PASTI Al-Firdaus, anak-anak kecil dididik dengan keindahan Islam. Perhimpunan pagi dimulakan dengan bacaan doa, berikrar untuk hidup dan mati Lillahita'ala. Menyanyikan lagu rasmi PASTI se-Malaysia yang mengandungi lirik kisah hidup Rasulullah SAW. Anak-anak kecil juga diajar menghafal doa-doa harian, meghafal nama-nama para nabi, para malaikat dalam bentuk nyanyian. Subhanallah ia sungguh indah. Niatkan didalam hati antum untuk memastikan adik-adik, anak-anak kita akan bergelar graduan daripada PASTI suatu hari nanti. Insyallah. Seterusnya ana berpindah ke sekolah rendah. Di sekolah ini pula, mengajar ana 1001 pengalaman. Perhimpunan pagi dimulakan nyanyian lagu Negaraku, lagu negeri, lagu sekolah dan seterusnya, pembacaan ikrar sebagai rakyat Malaysia. Akhir sekali barulah pembacaan doa daripada wakil pelajar. Berbeza bukan. Hanya dilihat pada perhimpunan pagi kita boleh perhatikan bagaimana sistem pendidikan pada hari ini agak membimbangkan. Sudah tentulah konsep dan gaya pengajaran berbeza daripada sebelum ini. Bagaimana pula di sekolah tempat ana mengajar sekarang? Oh, lagilah banyak perbezaan yang boleh dibandingkan. Mendidik anak-anak pada usia remaja lagi banyak cabarannya. Dalam linkungan usia 13-17 tahun, rakan-rakan disekeliling memainkan peranan yang sangat penting. Ia akan menentukan halatuju anak-anak tersebut, adakah menuju ke kanan atau ke kiri. Kebiasaanya sikap dan tingkahlaku mereka ini yang akan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Sekiranya kamu ingin mengetahui bagaimana sikap seseorang itu, maka lihat pada siapa teman akrabnya.

Dengan usia yang berbeza, sudah tentu pembawaan dakwah seorang guru juga berbeza. Alhamdulillah, dengan berstatuskan ahli gerakan Islam, sebenarnya ia merupakan satu keistimewaan yang cukup baik. Ya, kenapa tidak pembaca-pembaca yang di redhai Allah, sebagai seorang ahli gerakan Islam yang faham, guru tersebut akan lebih memahami tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Ini kerana, dia bukan sahaja ingin melihat pelajarnya berjaya di dunia, malah dia ingin melihat pelajarnya memperolehi kejayaan diakhirat yang kekal abadi. Walaupun, dia hanyalah seorang guru Matematik, guru Pendidikan Seni Visual ataupun guru yang bukan mengambil pengkhususan agama, pasti setiap bait pengucapannya akan terselit amar makruf nahi mungkar. Jiwanya sentiasa subur dengan nilai-nilai Islam semata-mata ingin melihat generasi yang dididiknya ini menjadi penyambung untuk menegakkan Islam di muka bumi.

 Ana agak tersentuh dengan kata-kata ust Nasruddin At-Tantawi ketika pembentangan kertas kerja semasa Ijtima' Tarbawi yang lepas, beliau ada menyebutkan mengapa para pelajar sekarang kurang menghormati gurunya. Salah satu perkara yang ana ingat hingga kehari ini ialah penyusunan tempat duduk seorang guru dan pelajar. Kedudukan ketinggian tempat duduk seorang guru dan seorang pelajar didalam kelas tidak ada perbezaan. Seperti yang kita ketahui, konsep pengajaran secara bertalaqi, merupakan kaedah yang diguna pakai oleh para ilmuaan Islam yang terdahulu. Malah kaedah ini masih lagi diguna pakai di pondok-pondok yang terdapat di Malaysai. Di mana guru duduk lebih tinggi daripada pelajar. Disini kita boleh lihat, bagaimana dalam Islam itu sendiri sanagat menitik berat pentingnya memberi penghormatan kepada guru. Mengimbas kenangan ana bersama sahabat-sahabat berkesempatan mengikuti kuliah maghrib di Masjidil Haram sewaktu rombongan sambil belajar ke Mekkah dan Madinah yang dianjurkan oleh PI UTM, pengajaran secara bertalaqi masih lagi diguna pakai. Walaubagaimanapun, inilah hakikat sistem pendidikan di Malaysia yang harus diterima. Jadi persoalannya, bila lagi kita kalau bukan kita yang akan mengubahnya? Tepuk dada tanyalah diri sendiri. Buat insan yang bergelar guru, SABAR adalah kunci yang perlu ada dalam setiap hati dan jiwamu.
Perkongsian yang ana sampaikan hanyalah sedikit daripada apa yang dilalui. Semoga ada input yang diperolehi oleh pembaca-pembaca walaupun sedikit. Kerana itu sudah cukup memadai bagi ana. Wallahualam..
READ MORE –

Sunday, February 6, 2011

Ijtima' Tarbawi Kini, Di Tempat Kami

Alhamdulillah setelah ana berpeluang mengikuti Ijtima' Tarbawi diperingkat pusat yang diadakan di Terengganu lalu, kini Ijtima' Tarbawi Peringkat Negeri Sabah pula diadakan selama 3 hari 2 malam. Banyak input yang ana perolehi dan boleh dijadikan bekalan disepanjang perjuangan. Alhamdulillah ya Allah kerana Engkau memilih kami untuk duduk dalam perjuangan ini.

Cita-cita kami untuk menghijaukan bumi Sabah setinggi dan seteguh gunung Kinabalu.

Dirasmikan oleh Ustaz Nasruddin At-Tantawi (DPPP), mengupas sebab-sebab kenapa perlunya Ijtima' Tarbawi perlu dilaksanakan. Ini baru muqadimah belum isinya.

Dengan kehadiran bilangan muslimat yang ramai, DPPNS berjaya mencapai target untuk ijtima' yang julung-julung kalinya di negeri Sabah. Tahniah muslimat!
"Pemuda adalah tiang negara dan pemudi adalah tiang pemuda."`Ust. Nasruddin At-Tantawi 

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah-71)
Pembentangan Kertas Kerja 1. Subhanallah.."Murnikan Perjuangan, Maknakan Kemenangan"
Sekiranya tidak ada ketaatan kepada pimpinan, ia akan menghalang kelancaran, pentadbiran dan pengurusan jemaah.
Forum bersama 3 panel yang mantap.

 Diantara isu yang dikupas ialah delima muslimat harakah. Insyallah ana akan sentuh pada post yang akan datang. "...sesiapa yang datang dari semenanjung, guru semenanjung yang belum berkahwin, kalau boleh kita letak keputusan, dia mesti kahwin dengan orang sabah. Buat kerja Islam di Sabah kerana pahalanya sangat besar..."Allahuakhbar -Ust. Anuar Ali (Exco DPPP)
Ceramah Umum yang disampaikan oleh Ayahanda Aminuddin, Akhi Lahirul, Ust.Nasruddin, Ust. Nik Zawawi Soleh, Ust Nik Abduh.

Matlamat kita didalam perjuangan bukanlah matlamat untuk jangka pendek. Tetapi kita mempunyai matlamat akhir iaitu matlamat untuk memperolehi redha Allah SWT. Perjuangan kita bukanlah hanya pada politik tetapi perjuanga kita lebih daripada itu. Ahli harakah Islam perlu jelas bahawa kita bukanlah sekadar parti politik yang bercita-cita untuk menawan putrajaya, tetapi kita adalah diantara sayap-sayap gerakan Islam sedunia yang menjadi mata rantai perjuangan rasul junjungan Nabi Muhammad SAW.
Ust. Nasruddin dan Ust. Nik Zawawi meninggalkan perjuangan disini untuk meneruskan lagi perjuangan yang lebih besar di semananjung
Sebagai penutup Ijtima' Tarbawi Negeri Sabah, Ust. Nik Abduh bin Tg. Nik Aziz menyampaikan amanat untuk pengerak-pengerak negeri Sabah. AllahhuAkhbar!
Buat muslimat Harakah Islam, ana mendoakan agar kita menjadi menjadi mawar indah yang berduri didunia dan yang akan mekar di syurga. Moga bisa kita lalui onak berduri yang dipilih dengan kerelaan sendiri, demi mengapai keredhaan Illahi.

READ MORE –

Wednesday, February 2, 2011

Inginku Sampaikan Pesanan yang Sama Sepertinya

Tahun lalu seorang sahabat seperjuangan ana telah meminjamkan sebuah novel cintanya untuk dihayati bersama. Novel cinta yang baik dan penuh penghayatan. Membaca Novel Cinta? Wah! sangat kontroversi buat mana-mana yang menggelarkan dirinya anak harakah Islam. "Masih sempat lagi rupanya nazirah ni membaca novel cinta". Ini adalah salah satu usikan yang sering didengari bilamana ada anak-anak harakah yg membaca novel. Sabar dulu pembaca yang dirahmati Allah SWT, novel yang ana maksudkan adalah sebuah novel kisah realiti sebenar yang ditulis sendiri oleh serikandi harakah Islam iaitu Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Buat para pengemar buku, suda tentu antum dapat meneka tajuk buku yang ana maksudkan.  


Hari-hari dalam hidupku mengesahkan penderitaan, penyekasaan yang dialami oleh serikandi Islam Ikhwanul Muslimin di Penjara Tentera Mesir. Kisah liku-liku kehidupan beliau membuatkan ana tertarik dan jatuh cinta sehinggakan kisah yang diceritakan, membuatkan airmata tanpa segan silu mengalir dipipi. Kisah penyeksaan dengan kesakitan yang dilalui oleh beliau juga seolah-olah dapat dirasai sehinggakan perasaan muak dan benci, terhadap pemerintahan regim Jamal Abdul Nasser timbul disanubari.

"Atas perintah Jamal Abdul Nasser, Presiden Republik Mesir, Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili mestilah diseksa seperti seksaan ke atas orang lelaki."

Apa yang ana ingin kongsikan hari ini bukanlah cerita keseluruhan daripada buku tersebut. Tetapi suatu pesanan yang bermakna yang beliau sampaikan buat zaujnya sebelum akad dilafazkan dan beliau mengingatkan semula pesanan yang pernah disampaikan selepas itu. Pesanan ini juga amat berguna buat mana-mana puteri harakah Islam yang menginfakkan sepenuh jiwanya dalam perjuangan Islam. Moga semua putera harakah Islam turut memahaminya.

Sebelum itu, biar ana ceritakan serba sedikit tentang latar belakang serikandi gerakan Islam abad moden ini. Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili merupakan seorang pejuang dakwah. Sejak zaman remajanya lagi, beliau telah bertekad untuk mewakafkan dirinya untuk menegakkan kesucian Islam. Beliau merupakan seorang pengasas kepada penubuhan Jamaah Muslimat pada tahun1937 iaitu sebelum beliau bertemu dengan As-Syahid Imam Hassan Al-Banna dan memberikan baiahnya kepada As-Syahid Imam Hassan Al-banna untuk menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Penyeksaan demi penyeksaan dihadapi oleh beliau demi mempertahankan kebenaran yang beliau yakini. Pada tahun 1971, beliau telah dibebaskan daripada penjara dan digugurkan daripada semua tuduhan-tuduhan palsu yang telah direka terhadap dirinya.

Berikut merupakan pesanan-pesanan beliau buat Al-Marhum Muhammad Salim, zauj yang dikasihi kerana Allah SWT;

"Aku masih ingat lagi apa yang telah aku katakan kepadamu. Sesungguhnya ada satu perkara dalam hidup ini yang wajib kau ketahui, kerana kamu akan menjadi suamiku. Selagi kamu bersetuju untuk berkahwin denganku, aku perlu memberitahumu syarat tersebut supaya kamu tidak tertanya-tanya di kemudian hari. Syaratku ialah aku tidak akan berhenti dalam perjuangan ini..."


"Sungguhpun aku belum melangkah dalam kemuliaan rabbani ini walaupun selangkah, namun aku yakin akan melangkah ke dalam jihad ini pada suatu ketika nanti. Itulah cita-cita dan tekadku. Apabila berlaku pertembungan antara kepetingan peribadi dan urusan ekonomimu dengan amal Islamku, dan aku dapati kehidupan rumahtangga menjadi halangan kepada dakwah dan pembangunan dakwah Islam, maka kita berdua berada dipersimpangan jalan."

"Aku tidak meminta kamu menyertaiku dalam jihad ini, tetapi aku hanya mensyaratkan supaya kamu tidak menghalangiku daripada berjihad di jalan Allah. Pada hari-hari aku dibebankan dengan tanggungjawab dalam barisan mujahidin, janganlah kamu bertanya apa yang aku buat. Tetapi hendaklah kita berdua percaya mempercayai sepenuhnya..."
 
"Sekiranya kepentingan rumahtangga bertembung dengan dakwah kepada Allah, pernikahan itu akan tamat dan dakwah kekal bersemarak segenap diriku." 

"Aku tahu bahawa, adalah menjadi hak kamu memerintah aku dan menjadi kewajipan aku untuk memberikan taat setia kepadamu. Tetapi, didalam jiwa kita, Allah adalah lebih besar daripada kita. Dakwah Allah lebih mahal daripada kita. Kita sekarang sedang berada pada suatu marhala(tahap) yang penting dan genting, didalam marhala dakwah."

Allahhu Robbi. Pesanan yang ringkas tapi amat bermakna dan tersirat. Hanya mereka yang bisa memahaminya dan bersetuju dengan pesanan yang disampaikan. Moga ia menjadi pedoman buat putera dan puteri harakah Islam.
READ MORE –